نوع محصول میزان دریافت بازدهی محصول  
رب گوجه فرنگی 60 تن در ساعت 10 تن در ساعت
کنسانتره انار 15 تن در ساعت 5/1 تن در ساعت
کنسانتره سیب 30 تن در ساعت 5 تن در ساعت
کنسانتره آلبالو 30 تن در ساعت 4 تن در ساعت
کنسانتره انگور 30 تن در ساعت 5 تن در ساعت
پوره سیب 10 تن در ساعت 8 تن در ساعت
پوره هویج 5 تن در ساعت   2 تن در ساعت
پوره هلو 10 تن در ساعت 6 تن در ساعت
پوره زرد آلو 10 تن در ساعت 6 تن در ساعت
پوره طالبی 10 تن در ساعت 6 تن در ساعت
پوره گلابی 10 تن در ساعت 8 تن در ساعت
پوره انواع سبزیجات 5 تن در ساعت 3 تن در ساعت