تلفن های شرکت دشت نشاط تهران دفتر مرکزی

021_96668800
021_96668801
021_96668802

فکس                                                                                                                                                                                                                                                                                     
021-26742915
واتس آپ                                                                                                                                                                     
                                                                                                              
             09120808972

تلفن های کارخانه دشت نشاط تهران

071_32628030
071_32628031
071_32628032
071_32628034

 فکس
071-32628033
 واتس آپ 

09176005662

نشانی دفتر مرکزی دشت نشاط تهران

تهران ، سعادت آباد ، خیابان دشت بهشت ، ابتدای بلوار بهزاد شمالی ، پلاک 8( ساختمان تندیس ) طبقه 3 ، واحد 4 

کد پستی : 1998655345

نشانی کارخانه شرکت دشت نشاط تهران

شیراز ، زرقان ، ابتدای جاده بنده امیر
کد پستی 
 7143118612

پــــایـگاه اینترنتــی و پست الکتــرونیــــک

www.DashteNeshat.com
Info@DashteNeshat.com
sales@DashteNeshat.com
dnt.toco@yahoo.com