نوع بسته بندی دوی پک کلیه اوزان از 250 گرم تا 5000 گرم در سرتاسر ایران و اکثر کشورهای همجوار کاملا منحصر به فرد و مطابق با سلیقه بسته بندی روز صنعت غذا در کشورهای پیشرو در این صنعت می باشد.
 
 
رب گـــوجــه فـــرنــــگــی 5000 گرمی تسنیم
بسته بندی دوی پک
مقدار نمک : 2 درصد ، درصد تغلیظ : 29-27 درصد ،وزن خالص :5000 گــــرم
رب گـــوجــه فـــرنــــگــی 2000 گرمی تسنیم
بسته بندی دوی پک
مقدار نمک : 2 درصد ، درصد تغلیظ : 29-27 درصد ،وزن خالص :2000 گــــرم
رب گـــوجــه فـــرنــــگــی 900 گرمی تسنیم
بسته بندی دوی پک
مقدار نمک : 2 درصد ، درصد تغلیظ : 29-27 درصد ،وزن خالص :900 گــــرم
رب گـــوجــه فـــرنــــگــی 250 گرمی تسنیم
بسته بندی دوی پک
مقدار نمک : 2 درصد ، درصد تغلیظ : 29-27 درصد ،وزن خالص :250 گــــرم
رب گـــوجــه فـــرنــــگــی 100 گرمی تسنیم
بسته بندی دوی پک
مقدار نمک : 2 درصد ، درصد تغلیظ : 29-27 درصد ،وزن خالص :100 گــــرم
رب گـــوجــه فـــرنــــگــی 250 گرمی
بسته بندی شیشه ای
مقدار نمک :2 درصد ، درصد تغلیظ : 29-27 درصد ، وزن خالص : 5± 245 گــــرم
رب گـــوجــه فـــرنــــگــی 420 گرمی تسنیم
بسته بندی قــوطـی فـلـــزی ساده و آسان باز شو
مقدار نمک :2 درصد ، درصد تغلیظ : 29-27 درصد ، وزن خالص : 10± 425 گــــرم
رب گـــوجــه فـــرنــــگــی 800 گرمی تسنیم
بسته بندی قــوطـی فـلـــزی ساده و آسان باز شو
مقدار نمک :2 درصد ، درصد تغلیظ : 29-27 درصد ، وزن خالص : 800 گــــرم
رب گوجه فرنگی در بسته بندی کیسه های اسپتیک و بشکه
بسته بندی کیسه های اسپتیک و بشکه مطابق با آنالیز ذیل:
Specification Brix PH Color Starch N.Salt Bostwick Pectin T.P.C Yeast Mold H.M.C
Coldbreak 36-38 <=4.3 >2.2 Negative 0.2-0.5 6.5-9.0 Negative Negative Negative Negative <=45
Coldbreak 28-30 <=4.3 >2.25 Negative 0.2-0.5 6.5-9.0 Negative Negative Negative Negative <=45
Hotbreak 28-30 <=4.3 >2.0 Negative 3.5-5.0 3.5-5.0 Negative Negative Negative Negative <=45

اکثر تولید کنندگان صاحب نام در صنعت سس کچاپ و تولید رب و انوع کنسرو در داخل وخارج از کشور از همراهان ومشتریان همیشگی رب اسپتیک این شرکت می باشند.