تکنولوژی خط تولید پوره مربوط به شرکت های Bertocchi و Asepsystem ایتالیا بوده و با همکاری کارشناسان اعزامی از ایتالیا راه اندازی گردیده این خط توانایی تولید انواع پوره که با ذکر نام و مشخصات فنی در ذیل آمده را دارا می باشد.لازم به ذکر است که پوره انواع میوه جات از جمله زرد آلو و هلو برای تهیه غذای کودک مورد استفاده قرار گرفته و همچنین سیر برای تولید سوسیس و کالباس مقرون به صرفه می باشد.انواع پوره میوه جات از قبیل طالبی و کیوی و....نیز در صنعت لبنیات ماست و شیر میوه ای و بستنی های میوه ای مورد مصرف و کاربرد قرار می گیرد.
 
 
پوره سیب
مشخصات فنی:
Specification Natural 38-38
Brix 12-14 36-38
PH 3.9-4.2 3.7-4.2
Acidity 0.2-0.35 0.5-0.8
Alcohol <0.15 g/l <0.15 g/l
T.P.C Negative Negative
Mold Negative Negative
Yeast Negative Negative
پوره هویج
مشخصات فنی:
Specification Natural 38-38
Brix 6.0.8.0 28-38
PH 5.0.6.0 4.5-5.5
Acidity 0.1 0.8
Alcohol <0.15 g/l <0.15 g/l
T.P.C Negative Negative
Mold Negative Negative
Yeast Negative Negative
پوره هلو
مشخصات فنی:
Specification Natural
Brix 9.0-12.0
PH 3.8-4.2
Acidity 0.5-0.6
Alcohol <0.15 g/l
T.P.C Negative
Mold Negative
Yeast Negative
پوره زرد آلو
مشخصات فنی:
-
پوره کدو
مشخصات فنی:
Specification Natural
Brix 7.0-9.0
PH 4.5-5.3
Acidity 0.1-0.2
Alcohol <0.15 g/l
T.P.C Negative
Mold Negative
Yeast Negative
پوره توت فرنگی
مشخصات فنی:
Specification Natural
Brix 7.5-9.5
PH 3.0-3.6
Acidity 0.8-1.0
Alcohol <0.15 g/l
T.P.C Negative
Mold Negative
Yeast Negative
پوره فلفل سبز
مشخصات فنی:
Specification Natural
Brix 4.0-6.0
PH 4.5-5.0
Acidity 0.2
Alcohol <0.15 g/l
T.P.C Negative
Mold Negative
Yeast Negative
پوره کرفس
مشخصات فنی:
Specification Natural
Brix 3.0-4.5
PH 4.50-6.3
Acidity 0.06-0.2
Alcohol <0.15 g/l
T.P.C Negative
Mold Negative
Yeast Negative
پوره بادمجان
مشخصات فنی:
Specification Natural
Brix 4.0-6.0
PH 5.0-5.3
Acidity 0.1-0.2
Alcohol <0.15 g/l
T.P.C Negative
Mold Negative
Yeast Negative
پوره جعفری
مشخصات فنی:
Specification Natural
Brix 3.0-4.0
PH 4.5-6.0
Acidity 0.1-0.3
Alcohol <0.15 g/l
T.P.C Negative
Mold Negative
Yeast Negative